Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

"ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО"


image 4954

На 06.11.2017г. в ПМГТ"Вл.Комаров" се състоя първата планирана дейност по проекта "Движи се безопасно" към ученическа сесия "Младежта срещу насилието и наркотиците", финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.
Представители на РЗИ Силистра - г-жа Красимира Кръстева и г-жа Марияна Андонова прожектираха филм на министерството на здравеопазването, с който запознаха учениците с вредите и последиците от употребата на алкохол и цигари. На част от участниците бе измерена стойността на никотин в организма и бе определена степента им на зависимост, а друга част от учениците тестваха алко-очилата. Група "Ентусиасти" участваха в организационната подготовка и помогнаха с техническата част на мероприятието. Заключиха се изводи относно негативните последствията при шофиране след употреба на алкохол и опиати.


Публикувано на: 07 ноември 2017 г. / Печат