Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДУНАВ МОСТ "СИЛИСТРА - КЪЛЪРАШ"


Във връзка с необходимостта от изграждане на Дунав мост "Силистра - Кълъраш" д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, изпрати официално писмо до председателя на Народното събрание г-н Димитър Главчев.
В него подробно се представят фактите, по повод необходимостта от изграждане на съоръжението. Те датират от началото на 2010 година и включват разговори и срещи с всички общински и областни власти, през чиито територии минава републиканският път от Силистра до Лесово, както и такива от Румъния. Всички те са на мнение, че "това е съоръжение със значим икономически и социален ефект за целия регион и твърдо подкрепят неговата реализация".
"Силният трафик от леки и тежкотоварни автомобили, който се наблюдава през последните месеци показва, че Силистра със своето стратегическо географско положение ще продължава да бъде предпочитано място за преминаване границата между Р. България и Р. Румъния като товаро- и пътнико- потока ще се увеличава. Необходимостта от построяването на Дунав мост "Силистра - Кълъраш" е голяма. Той би решил от една страна проблема със засилващия се поток, а от друга ще допринесе за икономическото и социално развитие на региона."
Чрез входираното писмо Община Силистра изразява своята надежда за обединяване на всички институции и реализация мечтата на гражданите от целия регион, както и готовност за пълно съдействие от своя страна.

Публикувано на: 14 ноември 2017 г. / Печат