Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПЕТНАДЕСЕТ ЖИЛИЩНИ БЛОКА В СИЛИСТРЕНСКАТА ОБЩИНА СА ОБНОВЕНИ


image 4967

Приключват дейностите по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Силистра
Община Силистра сключи договори за целево финансиране с Българска банка за развитие за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 15 многофамилни жилищни сгради. Към настоящия момент 9 от жилищните сгради са въведени в експлоатация, а останалите 6 предстои да бъдат въведени до края на годината, с което ще приключи първият етап от изпълнение на Програмата. До момента направените инвестиции възлизат на 9 904 811,26 лв.
Община Силистра има сключени още 7 договора със сдружения на собствениците за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. След приключване на първия етап на Програмата на национално ниво се очаква да бъдат сключени договори за целево финансиране с одобрените сгради.


Публикувано на: 15 ноември 2017 г. / Печат