Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРОДЪЛЖАВА МОНТИРАНЕТО НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СИЛИСТРА


image 4978

До края на месец ноември ще бъдат завършени дейностите по подмяна на уличното осветление в град Силистра. Това стана ясно, вчера в късния следобед, на проведената среща между изпълнителя на проекта инж. Наско Богданов от ДЗЗД "Светлина", ръководителя инж. Валери Георгиев и инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет "Устройство на територията". След подмяната на осветителните тела ще бъде настроена системата от цикли за светване според зимното часове време. Подменени са над 3 хиляди лампи с такива от нов тип- енергоспестяващи. В общинска администрация са входирани значителен брой заявления от граждани, които сигнализират за тъмни улици или участъци. След приключване на дейностите ще се преразгледат всички заявления, за да се насочи ресурсен остатък, ако е наличен такъв и за улиците извън обхвата на проекта.
С постановление на Министерски съвет № 46 от 10.03.2016г. бяха отпуснати целеви средства на Община Силистра в размер на 2 милиона лева с ДДС за ремонт на уличното осветление в града.

Публикувано на: 17 ноември 2017 г. / Печат