Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

25 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ "ДУНАВ"


image 4980
В Русе беше тържествено отбелязан четвъртвековният юбилей на първата регионална асоциация на местните власти в България - Асоциация на дунавските общини "Дунав". На него д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра бе удостоен с юбилейна грамота.
Събитието беше открито от Председателя на Управителния съвет на организацията и кмет на Община Русе г-н Пламен Стоилов. В него по темите взеха участие министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Ивайло Московски, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова, г-жа Николета Минку, Изпълнителен директор на Съвместния секретариат на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Честването премина с юбилеен форум под надслов "25 години АДО "Дунав" - споделена визия за Дунавския регион", в рамките на който бяха представени идеи за развитие на региона в трите ключови области: Транспорт и свързаност; Сигурност и управление на риска; Туризъм и културно-историческо наследство. След това бяха връчени Юбилейни плакети и грамоти на всички общини-учредители, бивши Председатели на Управителния съвет на организацията и настоящи кметове на дунавските общини.
#25годиниАДО - Споделена визия за Дунавския регион

Публикувано на: 20 ноември 2017 г. / Печат