Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА И ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.12.2017 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба №2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.04.2018 г., съгласно Решение №1-638-10 / 21.11.2017 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17:00 ч. на 28.11.2017 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската и областната транспортни схеми от квотата на Община Силистра
  2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси

Публикувано на: 22 ноември 2017 г. / Печат