Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ ОТ ОБЩИНСКАТА И РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ

ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линии от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра

Община Силистра публикува Списък на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми, които има право да възлага, считано от 01.12.2017 г., за срок до: сключване на договор с избрания изпълнител след проведена процедура по реда на ЗОП, но не по-късно от 31.01.2018 г./влизане в законна сила на решението за избор на изпълнител или провеждане на нова процедура по реда на ЗОП, но не по-късно от 30.04.2018 г., съгласно Решение № 1-1247-1 / 28.11.2017 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, и образец на заявление до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по линиите от списъка.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17:00 ч. на 29.11.2017 г.

Приложения:

  1. Списък на автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра
  2. Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси

Публикувано на: 28 ноември 2017 г. / Печат