Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИЛИСТРА


image 5014

Днес,30 ноември 2017г., общинските съветници гласуваха по нов начин, чрез таблет система за регистиране на присъствие и вот. Това улесни значително процесът на гласуване. Подмяната на техниката бе наложена в следствие дефектирали пултовете.
Общинските съветници гласуваха утвърдително промени в Бюджета на Община Силистра за 2017г. в т.ч. в индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г. Прието бе предложението за членство на Община Силистра в СНЦ" Асоциация на българските градове и региони".В Община Силистра са постъпили в срок предложенията за Годишна програма на 22 народни читалища, те бяха утвърдени от съветниците.Служебно, въз основа на акт на Общински съвет- Силистра, с цел регистрация в Министерство на културата, бе гласувана Художествена галерия - Силистра като общински културен институт.
Приети бяха докладните записки по дневен ред, които можете да намерите на сайта на Общински съвет- Силистра.


Публикувано на: 30 ноември 2017 г. / Печат