Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020 ЗА 2018 Г.


image 5017

Индикативна годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 за 2018 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014-2020.

Индикативна годишна работна програма (ИГРП)

Информацията на Областен информационен център - Силистра

Публикувано на: 01 декември 2017 г. / Печат