Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРЕЗ 2018Г. ОТНОВО ЩЕ СЕ АСФАЛТИРА


image 5047

С Постановление на Министерски съвет № 260/ 24.11.2017г. са отпуснати допълнителни трансфери по Бюджета на Община Силистра за ремонт на общинска пътна мрежа и на спортна зала "Дръстър", известна под името Манежа, в размер на два милиона лева.

Към днешна дата е изготвен списък с предложения за ремонтни дейности през 2018г. В него са вписани 41 предложения на граждани, обхващащи над 80 улици в гр. Силистра и по населените места: Проф Иширково, Казимир, Сребърна, Срацимир. По предварителни разчети, за да се асфалтират всички улици и пътни участъци, според този списък, на общината са необходими над три милиона и петстотин хиляди лева.
Предстои изготвяне на поименен списък на обектите, за които ще се разходват капиталовите средства, в размера на вече отпуснатите от правителството и провеждане на процедура по ЗОП.

Публикувано на: 13 декември 2017 г. / Печат