Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5048

ОБЩИНА СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР BG05M9OP001-2.002-0095-C001 "ЦЕНТЪР НА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА"


На 20 декември 2017 година от 10 часа в Конферентната зала в хотел "Данубе", Община Силистра организира заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0095-C001 "Център на почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова по схема "Независим живот", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта беше осигуряване на по-добро качество и достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване, според специфичните потребности на потребителите.

Дейностите по проекта бяха свързани с предоставяне на иновативни социално-здравни услуги в домашна среда.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 874 876,05 лева, а срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2017 година.

За изпълнение на проекта бяха назначени 65 лични и социални асистенти, медицински специалист, психолог, рехабилитатор и ръководител на Центъра, които предоставяха услуги на 222 потребители.

Договор № BG05M9OP001-2.002-0095-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Публикувано на: 14 декември 2017 г. / Печат