Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РАБОТНА СРЕЩА


image 5100

Вчера в Областна администрация Силистра бе проведена работна среща на областния управител Ивелин Статев, който е и председател на Асоциация по "В и К" Силистра, с представители на общините от областта и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. На срещата присъства д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра и ресорният зам.-кмет инж. Тихомир Борачев .
Кметът на Община Силистра постави пред заместник- министър Крумова въпроси от компетенцията на министерството с изключителна важност за населените места Айдемир, Калипетрово и Сребърна. В с. Калипетрово е необходимо да се завърши водопроводната и канализационна мрежа по ул. "Рашко Блъсков" и" Ново Петрово", в с. Айдемир по улица "София", както и да се премине към заустването на канализацията в ПСОВ- Силистра. Община Силистра води административна преписка с МОСВ по проблемите с изградената преди години, оборудвана, но неработещата пречиствателна станция в с. Сребърна. Зам.-министърът на МРРБ, г-жа Крумова се ангажира да установи контакт с екоминистерството и да ускори диалога между ведомствата, в търсене на решение в полза на общината.
От Областна администрация информираха, че целта на срещата бе общините, които са част от Асоциация по
"В и К" Силистра, да бъдат запознати със свършеното до момента по разработката на регионалните прединвестиционни проучвания - основа на проектите по Оперативна програма "Околна среда". За това в работната дискусия участва и представител на проектанта ДЗЗД" Уотър Дизайн- БКО" инж. Силва Мочева- Василева.

Публикувано на: 11 януари 2018 г. / Печат