Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2018 НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


image 5103

Със заповед на кмета д-р Юлиян Найденов се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет 2018 на Община Силистра. Поканата бе публично оповестена съгласно закона. На обсъждането присъстваха кмета на Общината заедно със своя екип, председателя на Общинския съвет и общински съветници, служители на администрацията , медии и граждани. Презентацията на проетобюджета представи д-р Мирослав Тодоров - зам.-кмет "Финанси и икономика". На срещата се води протокол, който ще бъде неделима част от докладната записка, която ще бъде внесена на заседание на Общинския съвет, при обсъждане на бюджета на общината от съветниците.

Публикувано на: 12 януари 2018 г. / Печат