Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Със Заповед на кмета се забранява временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 19. 02. 2018 г.
/ понеделник/ от 13:00 до 14:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
От входа на ОУ "Отец Паисий" - по ул. "Петър Вичев" - по ул. "Добруджа" /до ОББ/ - по ул. "Отец Паисий" - до паметника на Васил Левски.
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР - Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.
Организаторите на мероприятието, в лицето на Директора на ОУ "Отец Паисий", гр. Силистра, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците.
Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР - Силистра, на Началник - отдел "Инспекторат" при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Публикувано на: 16 февруари 2018 г. / Печат