Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО ЗА БИОСФЕРЕН ПАРК "СРЕБЪРНА"


image 5159

Във връзка със сертифицирането на Биосферен парк "Сребърна", от ЮНЕСКО и неговото развитие като зона на хармония на човека с природата, Община Силистра и Обществен консултативен съвет за развитие на БП "Сребърна", организират конкурс за изработване на лого "Природата говори - мисли зелено".
През юни 2017 г., Биосферен парк "Сребърна" бе сертифициран и обявен от 29-тата сесия на Междуправителствения координационен съвет към Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО. Биосферните паркове от нов, съвременен тип, какъвто е "Сребърна", са доказателство за международен престиж на общините и възможности за икономическо и културно развитие.
Изисквания към кандидатите:
- в конкурса могат да участват ученици до 18г.
- проектът трябва да е авторски - да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога;
- проектът за лого трябва да е създаден специално за целите на настоящия конкурс и да не е участвал в други конкурси;
- проектът трябва да е създаден от участника, който кандидатства с него; Посочват се три имена,телефон, адрес и e-mail адрес.
- логото следва да бъде разработено и предоставено във формат JPEG и по избор: EPS, AL, CDR, PDF, PSD; Изображението да е разпечатано на хартиен носител.

*Логото не може да се използва за търговски продажби, а само и единствено за информационни кампании и популяризиране на парка.
* ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРИДОБИВА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ !!!
Компетентно жури ще оцени разработките на кандидатите.
Награден фонд:
1. Първо място - 150 лв.
2. Второ място - 100 лв.
3. Трето място - 50 лв.
Срок за предоставяне на разработените проекти - 30.03.2018г.
Разработките да се предоставят на Главен специалист «Международни прояви» Татяна Караколева - Димова, в стая 321, ет. 3, в сградата на общинската администрация. За информация може да се обръщате към г-жа Караколева - Димова на тел. 086 816 287 и на e-mail: tdimova1988@gmail.com

Публикувано на: 22 февруари 2018 г. / Печат