Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СИЛИСТРА


image 5162

Общинските съветници одобриха разходите необходими по реализацията на проект с екологична насоченост между Община Наводари и Община Силистра с проектно
предложение ,,Silistra Eco friendly Viable Electrical Navodari Transport - Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари Силистра, с проектен код ROBG - 432 по Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020.

Община Наводари е Водещ партньор по проекта, а Община Силистра е Партньор.
Общата стойност на проекта възлиза на 7 896 728,29 евро, като БФП за Община Силистра е3 062 136, 94 евро, срок за изпълнение на проекта е 30 месеца. В проекта се предвиждат следните дейности:

  1. Изграждане на система за споделени велосипеди - алтернатива на публичния транспорт, включваща: изграждане на веломрежата от 7394м, изграждане на 7 бр. велостоянки закупуване на 30 електрически велосипеди и 30 стандартни велосипеди, изграждане на соларен паркинг за електро автомобили
  2. Ремонт и реконструкция на отсечка от вътрешната улична мрежа - част от ул.,,Н.Й. Вапцаров": от кръстовището на ул. ,,Симеон Велики" до кръстовището на бул. ,,Велико Търново" с дължина 475m
  3. Разработване на съвместна стратегия за екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари - Силистра
  4. Разработване на съвместен туристически наръчник за трансграничната зона Наводари - Силистра
  5. Информация и публичност

Община Силистра ще осигури временна наличност на средства, докато не бъдат възстановени от Програмата;


Публикувано на: 22 февруари 2018 г. / Печат