Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА


image 5165

За четвърта поредна година Община Силистра - отдел "Образование и младежки дейности", Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общински съвет по наркотични вещества, подкрепиха инициативата на Ученически парламент - Силистра и Общински консултативен съвет по въпросите за младежта да бъде отбелязан Деня срещу тормоза в училище 28.02.2018 г. (ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА).

По предложение на младежите, двойки доброволци ще гостуват в час на класа при ученици от III до VIII клас и със съдействието на класните ръководители ще им разкажат за повода за отбелязване на подобен ден. Под формата на игри, разговори, тренинги ще комуникират с децата и ще им предадат идеята за мирно решаване на конфликти, за толерантност, разбирателство и приятелство.

Домакини на младите активисти ще бъдат пет класа на ОУ "Отец Паисий", три класа на ОУ "Иван Вазов", два класа на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" и по един клас на ПЗГ "Добруджа" и ОУ "Св.Климент Охридски" - с.Проф.Иширково. Днес са първите две срещи на младежите с деца от трети и пети клас, а останалите гостувания ще продължат на 26, 27 и 28 февруари.

Публикувано на: 23 февруари 2018 г. / Печат