Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МКБППМН ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА НАБИРА КАНДИДАТИ С НЕОБХОДИМИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНЗ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА БАЗА СПЕЦИАЛИСТИ


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Силистра набира кандидати с необходимия професионален опит и образователен ценз за допълване на база специалисти, декларирали съгласие при нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели по Закона за БППМН.

Първоначална база специалисти е одобрена след публикувана покана и проведени заседания на Местната комисия за подбор по документи и извършено събеседване (Протоколи и списък на базата специалисти можете да видите тук).

С оглед допълване на базата, Комисията отправя допълнителна покана за кандидатстване за включване в базата специалисти, които при нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели, с краен срок за подаване на документи 30.03.2018 г.

Покана и приложения към нея можете да изтеглите оттук.

Публикувано на: 07 март 2018 г. / Печат