Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗА ДА УСПЕЯТ, ТРЯБВА ДА МОГАТ


image 5215

Интервю с Денка Михайлова, заместник- кмет "Хуманитарни дейности" в Община Силистра за вестник "Аз-буки" бр.10 /8-14 март 2018г./
В интервюто г-жа Михайлова представя добри практики в сферата на образованието и в сътрудничество със семейството, учители, университетски преподаватели, общественост.
На 15 март ще се проведе общински форум на тема "Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра", на която са поканени за участие преподаватели, директори, учени и експерти. Инициативата е част от Годишния план по изпълнение на Стратегията за личностно развитие на децата и учениците в общината.

Публикувано на: 08 март 2018 г. / Печат