Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНИЯ КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ЛОГО "ПРИРОДАТА ГОВОРИ"


image 5338

Във връзка със сертифицирането на Биосферен парк "Сребърна", от ЮНЕСКО и неговото развитие като зона на хармония на човека с природата, се удължава срока за участие на организирания конкурс за изработване на лого "Природата говори - мисли зелено" от Община Силистра и Обществен консултативен съвет за развитие на БП "Сребърна". Крайният срок за подаване на предложения и идеи е 30.04.2018г.
Условията за участие:
- в конкурса могат да участват ученици до 18г.
- проектът трябва да е авторски - да не повтаря съществуващи знаци, символи и лога;
- проектът за лого трябва да е създаден специално за целите на настоящия конкурс и да не е участвал в други конкурси;
- проектът трябва да е създаден от участника, който кандидатства с него; Посочват се три имена,телефон, адрес и e-mail адрес.
- логото следва да бъде разработено и предоставено във формат JPEG и по избор: EPS, AL, CDR, PDF, PSD; Изображението да е разпечатано на хартиен носител.
*Логото не може да се използва за търговски продажби, а само и единствено за информационни кампании и популяризиране на парка.
* ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРИДОБИВА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ ПРЕДСТАВЕНИТЕ РАЗРАБОТКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ !!!
Компетентно жури ще оцени разработките на кандидатите.
Награден фонд:
1. Първо място - 150 лв.
2. Второ място - 100 лв.
3. Трето място - 50 лв.
Разработките да се предоставят на Главен специалист «Международни прояви» Татяна Караколева - Димова, в стая 321, ет. 3, в сградата на общинската администрация. За информация може да се обръщате към г-жа Караколева - Димова на тел. 086 816 287 и на e-mail: tdimova1988@gmail.com

Публикувано на: 19 април 2018 г. / Печат