Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ДЕНИЦА МАРИНОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРС


image 5392

Превантивният информационен център по зависимости при Община Силистра организира два ученически конкурса, свързани с превенция на употребата на наркотични вещества: конкурс за рисунка и комикс на тема "Аз съм здрав, защото …." за ученици от 1-ви до 4-ти клас и конкурс за флаер на тема "НЕзависим от зависимостите" за ученици от 5-ти до 12-ти клас, разделени в две възрастови групи: 5-7 клас и 8-12 клас.
Като председател на информационния център г-жа Денка Михайлова, зам.-кмет "Хуманитарни дейности", възложи задачата за награждаване на отличилите се на своята заместничка за един ден Деница Маринова от ПМГ "Св. Климент Охридски". Г-жа Михайлова пожела на младото момиче да продължава смело напред и да се реализира успешно.
Наградените в конкурса са:
"Аз съм здрав, защото…" - I - IV клас
За рисунки:
1 място
Александра Петрова - ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра
2 място
Магдалена Савянова - ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра
2 място
Теодор Златев - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра
3 място
Гамзе Юмер - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
3 място
Иляйда Бей - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Силистра
За комикс:
1 място
Диляна Койчева - ОУ "Отец Паисий" - гр. Силистра
Конкурс за флаер на тема:
"НЕзависим от зависимостите" - V - VII и VIII - XII кл.
1 място
Михаела Милкова - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра
2 място
Дияна Цветанова - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра
2 място
Никол Николова - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра
3 място
Гергана Якова - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра
3 място
Симона Димова - СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Силистра


Публикувано на: 10 май 2018 г. / Печат