Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ, ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА: ИЗВЕЖДАМЕ СИЛИСТРЕНСКИЯ РЕГИОН КАТО ПРИОРИТЕТЕН ПО ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНО СПОСОБНОСТ", С ЦЕЛ ДА ПОДПОМОГНЕМ РАЗВИТИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И БИЗНЕС КЛИМАТА


image 5394

Работна среща " Развитие на региона, инвестиции и бизнес климат" се проведе днес в Силистра. Форумът бе иницииран от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и народния представител от 20 МИР
г-н Александър Сабанов.
В своето експозе д-р Найденов подчерта работата на общинската администрация, на общинските съветници в единомислие с народните представители по търсенето на възможности за развитие и привличане на инвеститори. Кметът посочи конкретни дати и събития, както и тяхното използване за презентиране на Силистра във всички форуми и нива, като регион с потенциал за инвеститорски намерения.
Народният представител Александър Сабанов благодари за усилията на кметската администрация и на Министерството на икономиката и на държавните агенции към него за участието в процесите на активиране на бизнес интереса към региона.
Г-н Лъчезар Борисов- заместник-министър в Министерство на икономиката /МИ/ сподели данни за ръста на икономиката по макроикономическата рамка и позитивните тенденции в страната, усилията на правителството да привлича инвеститори. Той отчете повишаването на размера на работната заплата, повишаването на заетостта и активността на инвеститорския интерес към България. Заместник- министърът подчерта и приоритета, с който се подхожда към нашия регион.
Г-н Любомир Ганчев- съветник на Министъра на икономиката посочи изискванията на ОП "Иновации и конкурентноспособност", сроковете за кандидатстване и целевите групи.
г-жа Маджиде Ахмедова- зам. - изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции към МИ посочи Силистра като много добра локация, с данни за инвеститорски интерес- речен, железопътен и сухопътен транспорт. Тя подчерта, че очаква предприемачите скоро да оценят тези факти. По темата за изграждането на индустриални зони в страната говориха експерти от Национална компания" Индустриални Зони" -г-жа Весела Масова и от Изпълнителна Агенция за насърчаване на малките и средни предприятия г-н Илия Попов.
На форума присъстваха председателят на Общински съвет- Силистра, д-р Мария Димитрова, кметовете на населени места, общински съветници, експерти от местната и държавна администрация, индустриалци, предприемачи, журналисти.


Публикувано на: 10 май 2018 г. / Печат