Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МКБППМН - СИЛИСТРА ПРИКЛЮЧИ ПОПЪЛВАНЕТО НА БАЗАТА СПЕЦИАЛИСТИ, ДЕКЛАРИРАЛИ СЪГЛАСИЕ ПРИ НУЖДА ДА БЪДАТ ОПРЕДЕЛЯНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА БППМН


МКБППМН - Силистра приключи попълването на базата специалисти, декларирали съгласие при нужда да бъдат определяни за обществени възпитатели по Закона за БППМН. На свое заседание Комисията одобри допълнително трима кандидати за включване в базата специалисти. (Протоколи от заседанието и допълнен Списък с база специалисти за 2018 г.)

Публикувано на: 11 май 2018 г. / Печат