Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 5397

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2018 ЗА ДЕЦА ОТ 8 ДО 18 ГОДИНИ


image 5397

Община Силистра - Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за пета поредна година обявява записване за Летни клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст. Програмата за лято 2018 включва следните клубове: плуване, тенис, приложно изкуство, шахмат, хип-хоп танци, зумба, латино танци, ветроходство, гребане и "Млад скаут" и участието е безплатно.

Записването се извършва с подаване на заявление по образец в стая 307 на Община Силистра до 31.05.2018 г. Поради ограничения брой места, групите се попълват по реда на подаване на заявления. Възможно е записването в повече от един клуб. При сформирани групи се дава възможност за записване на желаещи и след изтичане на крайния срок, ако не е достигнат максималният брой участници за групата. При записване в клубовете ветроходство, гребане и "Млад скаут" се подава и допълнителна декларация от родител.

След изтичане на срока за записване, подадените заявления ще бъдат обработени и на сайта на Община Силистра ще бъде публикувана информация за състава на групите. При обработката ще се вземат предвид и присъствените списъци от миналогодишната програма.

За допълнителна информация следете сайта на Община Силистра www.silistra.bg.

Публикувано на: 14 май 2018 г. / Печат