Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

16 МАЙ - СВЕТОВЕН ДЕН НА МИРА


image 5405

Езикова гимназия " Пейо Яворов" отбеляза този значим за всички ден, за да формира отношение към идеята Да живеем заедно в мир.
Чрез третия европейски проект на училището /"Да отглеждаме мира чрез универсалното братство"/, финансиран по програма "Еразъм+", шест европейски училища от България, Франция, Кипър, Германия, Гърция, Италия /партньори по проекта/, се цели да се формира култура на мира, осмислянето на мира не само като липса на война, а и като начин на приемане на другия, на различния от нас. Амбициозна и необходима е идеята да се създаде мрежа от училища на мира, които ще поставят в публичното обществено пространство темата за съхраняване и за отстояване на мира. Светът и животът се изпълват с конфликти и напрежение, егоизмът и прагматизмът стават моралните устои на човека, които водят до унищожение. Мирът трябва да стане начин на живот. Училищата партньори създават условия за обмен на практики за обучаване в контекста на философията на мира.
Изложбата, открита днес във фоайето на Езикова гимназия, показва, че учениците умеят да работят и мислят в екип. Постерите, направени от тях разкриват светове, изградени от толерантност и осъзната отговорност както към себе си, така и към другия. Учениците визуализират своята креативност и талант, като поставят само началото /маркирано чрез латинските букви - А, В, С/ на разговорите за осмислянето на мира като начин на живот в деня на човека и в света на хората.
--

ЕГ "Пейо Яворов", Силистра,
ул. "Бойка войвода" №20,
тел. (086) 824174, 824173,
http://inbox@eg-yavorov.com

Публикувано на: 16 май 2018 г. / Печат