Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЕСЕ ПО ПОВОД ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ "УТРЕШНИЯТ МИР ЗАПОЧВА С ДНЕШНОТО ПРИЯТЕЛСТВО"


Като млад човек, който вярва в устойчивото развитие на съвременния свят, основано на взаимно културно зачитане, съм убеден, че Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" е чудесен пример в този ред на мисли.
Срещата на състави от редица държави, общуването и диалога между тях създават равни възможности, укрепват диалога между различни култури и израждат младежки културен диалог, който в днешно време е много важен за взаимното разбирателство между нациите.
Вярвам, че Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" ще укрепи името на град Силистра като международен фестивален център, който създава прекрасни условия за културни срещи.
Културните събития, които се случват в града, предизивикват външния интерес към Силистра както като културен център, така и като туристическа дестинация.
Този интерес рефлектира не само върху Силистра, но и въздейства положително върху облика на България пред света. Сигурен съм, че Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" би могъл да стане ежегоден и да се провежда редовно в град Силистра. Силно се надявам, че по този начин България ще се превърне във важен фактор в междукултурния диалог в Европа.
Пожелавам успех и приятни емоции на Община Силистра в провеждането на Фестивала!

С уважение,
Борислав Димитров
Град София
Публикуваме есето на г-н Борислав Димитров без редакторска намеса и с благодарност за сърдечните думи.

Публикувано на: 06 юли 2018 г. / Печат