Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА И ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ОКРЪЖЕН СЪВЕТ КЪЛЪРАШ ПОДПИСАХА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "HERCULT" - РАЗВИТИЕ НА ОБЩИЯ ТУРИЗЪМ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО


image 5598

Днес 07.08.2018 г. Кметът на Община Силистра и Президентът на Окръжен Съвет Кълъраш подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г., за финансиране и изпълнение на проект "HERCULT" - Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, с проектен код ROBG 491.

Събитието се състоя в Съвместен секретариат (СС) / РОТГС Кълъраш. Водещ партньор по проекта е Община Силистра, а Окръжен Съвет Кълъраш е партньор. Срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца и 28 дни. Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 1 499 992,54 Евро като ресурсът за Община Силистра възлиза на 851 590.29 Евро.


Публикувано на: 07 август 2018 г. / Печат