Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА УЧИТЕЛЯ- 5 ОКТОМВРИ, КМЕТЪТ И НЕГОВИЯТ ЕКИП ОТ ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ" СЕ СРЕЩНАХА С УЧИТЕЛИ ОТ ОДК


image 5753

Обединеният детски комплекс в град Силистра е Център за подкрепа за личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование. Предлага дейности в съответствие с интересите и способностите на децата и учениците в областта на изкуството, науката, техниката, производството, спорта, организира учебни групи, състезания и конкурси за свободното време на учениците.В момента в центъра работят 14 учители. Дейностите в ОДК са организирани в 3 направления, в постоянни и временни учебни групи, клубове, школи, секции. Директорът на центъра Маргарита Любомирова благодари на д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра за подкрепата и сътрудничеството в полза на развитието на децата. Обсъдени бяха текущи въпроси по стопанисването на сградния фонд, финансирането, броя на децата и начина за развитите на техните дарования. От своя страна д-р Найденов благодари за резултатите и постиженията на възпитаниците на школите в ОДК. На всеки учител кметът поднесе персонална честитка и цвете.


Публикувано на: 05 октомври 2018 г. / Печат