Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

НАУЧНО АТЕЛИЕ БЕ ОТКРИТО ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020


image 5755

Ателието е оборудвано с компютри и лабароторни уреди. Откриването бе уважено от Община Силистра. Ростислав Павлов- секретар на администрацията връчи поздравителен адрес от името на кмета д-р Юлиян Найденов на директора на ПМГ "Св. Климент Охридски" - Анелия Невска. Новата придобивка дава възможност за повишаване качеството на образование в училището.


Публикувано на: 05 октомври 2018 г. / Печат