Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ДОПЪЛНИТЕЛНО КАНДИДАТСТВАНЕ ПО КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ "МЛАДЕЖТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И НАРКОТИЦИТЕ"


Днес, 12.10.2018 г., изтича срокът за кандидатстване по Конкурсна сесия за ученически проекти "Младежта срещу насилието и наркотиците". Благодарим на групите, подали проекти. Те ще бъдат разгледани във възможно най-кратък срок и ръководителите ще бъдат уведомени за резултатите на посочените от тях имейл адреси.

Като отчитаме голямата заетост в началото на учебната година и факта, че подадените проекти не изчерпват обявените средства по Конкурсната сесия, ОСНВ и МКБППМН обявяват допълнителна възможност за кандидатстване както следва:

  • Подаване на проектни предложения до 24.10.2018 г. вкл.;
  • Реализиране на проектните дейности в периода 01.11 - 01.12.2018 г.

Кандидатстването по допълнителната Сесия се извършва по същия начин както за основната Сесия.

За контакти: тел.086.816 239 - И.Караколева, М.Харизановa

Публикувано на: 12 октомври 2018 г. / Печат