Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

МОЯТА ЕДЕН ДЕСТИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ


image 5839

В изпълнение на проект "Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - трето издание", финансиран по програма COSME 2014 -2020 г. на ЕС, в периода 27.09-27.11.2018 г., Министерството на туризма обяви и провежда конкурс за детска рисунка на тема "Моята ЕДЕН дестинация в България".

Повече информация за конкурса, можете да откриете тук: http://www.edenbulgaria.eu/bg/node/83

Процедурата по оценка ще протече по електронен път и ще се проведе в периода 27.11.2018 г. - 07.12.2018 г.

Когато приключи крайния срок за изпращане на рисунките, те ще бъдат сканирани и публикувани в интернет страницата на МТ (www.tourism.government.bg) и във фейсбук/Министерство на туризма.

Публикувано на: 07 ноември 2018 г. / Печат