Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА


Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Силистра.

Целта е да се представят на широката общественост условията, реда и критериите за кандидатстване в първи клас в училищата в град Силистра.

Всеки, който желае да изрази своето мнение и да сподели идеи, може да участва в обсъждането.

Общественото обсъждане ще се проведе на 11.01.2019 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община Силистра на ул. " Симеон Велики" № 33.

* СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СИЛИСТРА

Материалите по публичното обсъждане са публикувани на сайта на общината www.silistra.bg

Публикувано на: 03 януари 2019 г. / Печат