Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОДПИСА СЕ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗОВИРИ "ЦЕНОВИЧ 1", "ЦЕНОВИЧ 2" И ЯЗОВИР "БАБУК"


image 6030

Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и инж. Димо Мирчев подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка "Ремонтно-възстановителни работи на язовири "Ценович 1", "Ценович 2" и язовир "Бабук".

Избраната фирма изпълнител "Пътстроймонтаж" ООД е събрала комплекса оценка от 100 точки и е отговорила на критериите за подбор по ЗОП.

Изпълнението на поръчката включва извършване на ремонтно-възстановителни работи по конкретно изработени технически проекти за всеки от трите обекта, които се състоят в дейности по отстраняване на екстремни и аварийни условия на стените и прилежащите съоръжения.

Публикувано на: 10 януари 2019 г. / Печат