Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: ВЪЗЛАГАНЕ НА АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПО ЛИНИИ № 2 - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" И № 2А - СИЛИСТРА - АЙДЕМИР, КВ. "ТАТАРИЦА" ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, И СОФИЯ - СИЛИСТРА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че съгласно Решение № 1-110-7 / 10.01.2019 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози, има право да възлага превози по следните автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми: № 2 - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" и № 2А - Силистра - Айдемир, кв. "Татарица" - считано от 01.02.2019 г.; София - Силистра, с часове на тръгване - 12.30 ч. - 01.30 ч.; 00.00 ч. - 08.30 ч.; 01.00 ч. - 11.00 ч.; 09.00 ч. - 15.30 ч. - считано от 28.01.2019 г., за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 31.07.2019 г.

Публикуваме образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по гореописаните линии.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 21.01.2019 г.

Приложение: Образец на заявление за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси.

Публикувано на: 14 януари 2019 г. / Печат