Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПРОЕКТЪТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2019Г. БЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪДЕН


image 6042

На 15.01.2019 г. / ВТОРНИК / от 16:30 часа, в Заседателната зала на Община Силистра, на основание Заповед №ЗК- 42 / 08.01.2019 г. на Кмета на Община Силистра в изпълнение на изискванията за предоставяне за публично обсъждане от местната общност беше обсъден Проекта на Бюджет на община Силистра за 2019г.

В обсъждането участваха кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов и неговият екип:

д-р Мирослав Тодоров зам.-кмет "Финанси и икономика", зам.-кмет "Хуманитарни дейности" Денка Михайлова, инж. Тихомир Борачев- зам.-кмет "Устройство на територията" , Ростислав Павлов - секретар, Анелия Василева - гл. счетоводител, директори на дирекции в администрацията, протоколчик Павлина Гецова, председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова, зам.-председателят Иванка Ташева, общински съветници, директори на общински предприятия, служители на администрацията, представители на медиите, граждани.

В изпълнение на нормативните изисквания за предоставяне за публично обсъждане пред местната общност на Проекта на Бюджет на Община Силистра за 2019г. беше представена мултимедийна презентация, която обхваща всички дейности и сфери на отговорности на общинската работа. Мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2019г. и за развитието на града ни бяха направени от активни граждани в публичното обсъждане .

Презентацията по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2019 г. е на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда.

Всички конкретни и конструктивни мнения и предложения ще бъдат вписани в протокол, който е неразделна част за предстоящото обсъждане на Проекта за бюджет в Общински съвет Силистра.


Публикувано на: 16 януари 2019 г. / Печат