Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6072

КОНКУРСНА СЕСИЯ "МЛАДИТЕ ЗА СИЛИСТРА 2019" НАБИРА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


image 6072

Със Заповед на Кмета на Община Силистра за поредна, девета, година стартира процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи "Младите за Силистра 2019". Предвидените средства са с общ размер 5 200,00 лв. като максималната сума за едно проектно предложение е 800,00 лв. Чрез тези средства се дава шанс на неформални младежки организации и групи да реализират идеите си.

До 7 март 2019 г. имате възможност да изпратите вашия проект и той да бъде финансиран безвъзмездно.

Влезте в нашия сайт www.silistra.bg и разберете подробности.

Ние ще подкрепим проектни предложения, в които планираните дейности са ориентиране към:

 • креативност и иновативен подход за мотивиране на младите хора за активно включване в обществения живот;
 • стимулиране на предприемачеството и инициативността на младите хора;
 • предоставяне на възможности за изява на таланти в сферата на изкуството и културата;
 • разработване на механизми и създаване на възможности за пряко включване на младите хора в процесите на вземане на решения;
 • повишаване на компетенциите и уменията на младите хора, свързани с кариерното им развитие и трудова реализация;
 • изграждане на активна гражданска позиция по обществено значими проблеми на младите хора;
 • популяризиране на здравословния начин на живот и стимулиране на физическата активност на младите хора;
 • активно включване на младежи в неравностойно положение в планираните дейности;
 • популяризиране и развиване на доброволчеството сред младите хора.

Ако сте:

 • група млади хора на възраст от 14 до 29 години
 • инициативни и креативни
 • отговорни и мотивирани

участвайте в конкурсната сесия!

Очакваме вашите проектни предложения!!!

* Документация и приложения

Публикувано на: 05 февруари 2019 г. / Печат