Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОЧНА СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ТЕКУЩАТА 2019 ГОДИНА


image 6092

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на данък върху недвижимото имущество, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2019 година.
Срокът за плащане на дължимите данъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2019 г., за втора вноска до 31.10.2019 г.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка
5 на сто.

Заплащането може да се извърши в:
• касите на отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра;
• в кметствата;
• по банков път;
• по интернет;
• Изипей.

Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра: от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа

Публикувано на: 11 февруари 2019 г. / Печат