Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КОНЦЕРТ НА ГРАФА В СИЛИСТРА


image 6171

На 20 март 2019 г. /сряда/ в Силистра гостува Графа.

Концертната проява се осъществява по проект "Easy Guide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra" - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния - България.
В концерта ще участват млади поп изпълнители от Румъния: Нику Даниел Забун, Мариука Бурсук и Кристина Чернега.

Концертът е на 20 март 2019 г. /сряда/ от 18.00 часа на площад «Свобода»; при лошо време - в Салона на Община Силистра


Публикувано на: 13 март 2019 г. / Печат