Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В СИЛИСТРА И КЪЛЪРАШ И ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ


image 6175

На 15 март 2019 г., петък, от 10:00 ч. в х-л Данубе в гр. Силистра се проведе експертна конференция във връзка с проект: 15.2.1.046, ROBG - 29 "EasyGuide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra" - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра, на тема:
Културно-историческото наследство в Силистра и Кълъраш и туристически маршрути.
Събитието бе открито от д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра, а след това приветствие бе отправено и от партньора музей "Долен Дунав", Кълъраш, представен от Михаела Крачун - координатор по проекта. В последвалата дискусия напредъка и целите на проекта бяха обявени от страна на водещия партньор - Община Силистра - Николета Дечева, мениджър на проекта. Тя продължи с представянето на разработен портал, мобилно приложение и информационните киоски. Г-жа Крачун представи туристическите маршрути в окръг Кълъраш и призова присъствищите да се включат в обсъждане за създаване на нови такива, ориентирани към техните предпочитания.
Гости на събитието бяха и ученици от 12 клас на ПГСУАУ "Атанас Буров", гр. Силистра, които с интерес слушаха и дискутираха темите на срещата. Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов им отправи покана да се включат в представянето на общината на туристическото изложение в Берлин, Германия - ITB Berlin, през 2020 година.
Инсталирането на киоските, общо 20 на брой, които ще бъдат разположени на територията на Община Силистра е започнало и някой от тях вече функционират.


Публикувано на: 15 март 2019 г. / Печат