Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЕДИНЕНО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ "МЛАДОСТ" НА 55 ГОДИНИ


image 6195

Днес учителите и младежите от общежитието честват своя патронен празник и 55-тата годишнина на техния втори дом. По повод празника те организираха празничен концерт, в който взеха участие деца от ВГ "Бяло, зелено, червено", трио "Елмина", балет "Аксел", танцовия състав на ООС "Младост", гости от общежития от Хасково, Ловеч, Варна, Кубрат и Плевен.
Приветствия към празнуващите поднесе г-жа Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности". Тя им пожела много успехи по пътя на тяхното образование и прочете поздравителен адрес от името на д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра. Своите благопожелания изпратиха председателят на Общински съвет Силистра д-р Мария Димитрова, областният управител г-н Ивелин Статев, директори на средни училища от общината и директори на общежития от цяла България.
В обединеното общежитие живеят 236 младежи, за които се грижат 10 учители и възпитатели. Директорът на общежитието г-н Валери Тодоров разказа за неуморния, но и изпълнен с наслада труд през 55 годишната история на институцията и благодари на възпитатели и ученици за добрите, приятелски отношения в тяхното голямо семейство.


Публикувано на: 21 март 2019 г. / Печат