Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА КЪМ 15 АПРИЛ 2019 Г.


Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

2 перачи ( ръчно пране) - средно образование
2 администратори в хотел - висше/ средно обр., английски език
4 камериери/ камериерки в хотел - средно образование
4 сервитьори - средно образование
1 спасител в басейн - средно образование, завършен курс на БЧК за спасители
1 готвач - средно образование
2 администратори в хотел - средно обр., английски и немски език
2 работници в кухня - средно обр.
1 помощник - готвач - средно образование
9 сервитьори - средно образование
2 обслужващи, бюфет/ лавка - основно образование
5 работници кухня - основно образование
7 камериери/ камериерки, хотел - основно образование
2 общи работници - основно образовние
4 готвачи - средно образование
2 сладкари - средно образование
4 помощник - готвачи - средно образование
4 бармани - средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 общ работник -основно образование
1 мияч на превозни средства ( ръчно миене) - средно образование
1 складов работник - средно образование
5 електромонтьори - средно образование
1 работник в кухня - средно образование
1 продавач консултант - средно образование
1 заварчик - средно образование
3 монтажници - средно образование
3 шофьори, товарен автомобил ( международни превози ) - средно образование
1 машинен оператор - средно образование
2 бояджии, промишлени изделия - средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини - средно образование
1 водопроводчик ( външно водоснабдяване и канализация ) - средно образование
3 зидаромазачи - средно образование
2 кофражисти - средно образование
2 шивачи - средно образование
1 шофьор, товарен автомобил - средно образование, кат. СЕ
1 деловодител -средно образование
1 продавач консултант - средно образование
1 сервитьор -средно образование
1 готвач - средно образование
1 общ работник в промишлеността - средно образование
2 производители на млечни продукти - средно образование
4 продавачи, павилион - средно образование
1 товарач - средно образование
1 шофьор на автобус - средно образование, кат.DE,CE
1 водач, селскостопански машини - средно образование, кат.В,Ткт, Ттб, Ттм
1 автомонтьор - средно образование
2 сервитьори - средно образование
2 администратори, хотел - средно образование / английски ез. и немски език
1 пиколо - средно образование
2 бармани - средно образование
2 готвачи- средно образование
1 лекар - висше медицинско образование
1 ерготерапевт - висше образование, хуманитарни науки / ерготерапия /

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 товарач - без изисквания за заемане
4 продавачи на улична сергия - без изисквания за заемане
2 продавачи консултанти - без изисквания за заемане
1 сервитьор - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
1 готвач - без изисквания за заемане

*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 работник в строителството - без изисквания

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II - заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 оператор въвеждане на данни - средно образование
1 служител информация - средно образование

Публикувано на: 15 април 2019 г. / Печат