Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТРИ ДНИ СИЛИСТРА Е ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА БОС - БЪДИ, ОПАЗИ, СЪХРАНИ... СЕБЕ СИ


image 6306

От 19.04 до 21.04.2019 г. в гр. Силистра се събират ученици/ около 50/ от осем общини: София, Русе, Шумен, Разград, Русе, Балчик, Тутракан и Силистра. Представителните групи са активисти на Ученически парламенти и реализират идеи в различни области- наука, спорт, хуманитарни инициативи. Младежите се изявяват и с подкрепата на Община Силистра, Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно информационния център по зависимости и Центърът за кариерно ориентиране.
В началото тридневният форум бе приветстван от кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов , от председателя на ОбС д-р Мария Димитрова и ресорния зам.-кмет Денка Михайлова, и с поздравителен адрес от областния управител Ивелин Статев. Всички те пожелаха на младежите темите, които ще обсъждат в тези три дни са интересни, поучителни, да чертаят бъдещето и да останат в България. Защото няма тема от обществения живот, която да не се нуждае от мисълта, емоционалния заряд и модерния прочит на младите хора.
За дискусия, в разделяне по групи и ръководени от модератори и мотиватори, са планирани теми, свързани с личностното развитие на младите хора, предизвикателствата пред тях в 21-ви век, възможностите за изява и съхранение на постигнатото. Основната идея на срещата е да бъде дадена поредна възможност младите хора да изразят свободно мнението си по теми, които ги вълнуват и касаят тяхното развитие, да бъдат креативни и обществено активни. В трите планирани дни учениците са гости на хотел "Данубе" и едновременно с дейностите по програмата са заложени развлечения и културни срещи.


Публикувано на: 19 април 2019 г. / Печат