Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА "МОЯТ ДИГИТАЛЕН СВЯТ" ВЪВ ФИЛИАЛ СИЛИСТРА


image 6314

Как е изграден техният дигитален свят, споделиха в конкурса за мултимедийна презентация 24 участници от градовете Силистра, Дулово, Русе и Исперих.
Разработките бяха оценени по три критерия: съдържание на изложението, дизайн и функционалност на електронния ресурс.
За представянето си бяха наградени ученици от следните училища:
• ПМГ " Св. Климент Охридски", гр. Силистра;
• СУ "Васил Левски", гр. Русе;
• ПГПТ " Евлоги Георгиев", гр. Силистра;
• СУ "Васил Левски" ,гр. Дулово;
• ПГМТ "Владимир Комаров", гр. Силистра;
• СУ "Дръстър", гр. Силистра;
• ПГСУАУ " Атанас Буров", гр. Силистра;
• ПГ "Васил Левски", гр. Исперих.

Отговорник за конкурса: гл. ас. д-р инж. Евгения Денева

Информация на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра


Публикувано на: 23 април 2019 г. / Печат