Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В БАТУМИ, ГРУЗИЯ


image 6315

В периода 15.04. - 19.04.2019 г. доц. д-р Цветелина Харакчийска и доц. д-р Диана Железова-Миндизова посетиха Държавния университет на Батуми "Шота Руставели" в Грузия според сключено двустранно споразумение за преподавателска мобилност по програма "Еразъм+". Преподавателите проведоха лекции със студенти от втори и трети курс, специалност "Английска филология" към Факултета по хуманитарни науки, запознаха се с организацията на работа на отдел "Стратегическо развитие и международно сътрудничество" и участваха в работна среща с колеги от испански университет - партньор на университета в Батуми по "Еразъм+". По време на работните срещи с ръководството и преподавателите в направление Английски език от Факултета по хуманитарни науки бяха обсъдени възможности за хармонизиране на учебните планове и програми, използвани при обучението на учители по чужд език в Държавния университет "Шота Руставели" в гр. Батуми, както и перспективите за интензифициране на сътрудничеството между двете висши училища в областта на чуждоезиковото обучение. Изключително ползотворно бе и участието в семинара "Teacher Workshop for the TOEFL ITP Test", организиран от English Book Education - Turkey centre , включващ учебни симулации по отделните компоненти на изпита. Лектори бяха Ishraq Al Zu`bi от ETS Global от Йордания и Yasemin Arsin от ETS Global от Турция. По покана на доц. д-р Инга Шамилишвили, министър на образованието, културата и спорта на автономната република Аджара, преподавателите посетиха уникално представление на автентичен грузински фолклор.

Информация на Русенски университет "Ангел Кънчев" - Филиал Силистра


Публикувано на: 23 април 2019 г. / Печат