Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ", ГР. СИЛИСТРА"


image 6390

Днес, 20 май 2019 г., в заседателната зала на общинска администрация Силистра се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект "Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец", гр. Силистра".
Проектът е на стойност 5 142 560,90 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В пресконференцията взеха участие д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, г-жа Йорданка Владимирова - ръководител на проекта, ръководството на Община Силистра, представители на фирмите изпълнители на строително-монтажните работи на обектите, на авторски и строителен надзор, директори на училища и детски градини, представители от основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" и детска ясла "Здравец".
Представени бяха постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Д-р Юлиян Найденов изказа благодарност към всички изпълнители на дейностите по проекта, изрази увереност, че и в бъдеще ще продължат успешните ни партньорски отношения, след което връчи Благодарствени адреси на фирмите изпълнители.
Непосредствено след заключителната пресконференция се проведе церемония за откриване на обект детска ясла "Здравец" и всички гости имаха възможността да разгледат обновената сграда на яслата.


Публикувано на: 20 май 2019 г. / Печат