Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение


ТП Държавно горско стопанство "Силистра" информират всички собственици на пчелини, разположени на територията на Община Силистра, че ще извършат пръскане по новоизградената ограда с Република Румъния. Пръскането ще се осъществи на 14-ти и 15-ти юни на територията на селата Богорово, Попкралево и Главан с хербицид, марка "EFASATE" 36 SL. От горското стопанство приканват собствениците да затворят пчелините в дните на пръскане.

Публикувано на: 12 юни 2019 г. / Печат