Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ОБСЪДЕНА Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ПЪТУВАЩИ КЪМ РУМЪНИЯ, БЕЗ ДА ВЛИЗАТ В ГРАД СИЛИСТРА


image 6500

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов разговаря с предприемачите - собственици на румънски фериботи, които превозват хора, стоки и товари през река Дунав между Силистра и Кълъраш. Възможността да се пренасочи движението на камиони през фериботния комплекс Силистра - Кълъраш, който в момента не функционира, е обсъдена и с румънските местни власти. Ако заработи съществуващата инфраструктура, намираща се в промишлената зона, изградена по програма ФАР преди 12 години, тежкотоварните автомобили няма да минават през града, а засиленият трафик по републиканската пътна мрежа в рамките на града ще намалее.

За целта до началото на месец август 2019 г. кметът и областният управител ще информират по административен ред всички ресорни министри, че това е важна възможност трафикът по главната пътна артерия от входа на Силистра в посока ГКПП с Румъния да бъде значително облекчен, а движението да стане по-безопасно, без да се променя транспортната връзка между страните ни.

Проблемът с преминаващите тежкотоварни автомобили стои на дневен ред. За него кметът на всеки форум информира държавните и европейските институции. Проведени са редица срещи с румънската страна. Заради трафика и неудобствата на хората кметската администрация съвместно с Областна администрация Силистра и ОДМВР Силистра предприеха ограничителни и превантивни мерки срещу струпването и блокирането на пътната артерия към граничния пункт. Продължава търсенето на решение с цел решаване на този сериозен проблем.

Публикувано на: 03 юли 2019 г. / Печат