Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с полагането на плътния асфалтобетон на обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, гр. Силистра, и Подобект: "Зона за интервенция № 1 : "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи"", Ви информираме, че в периода 08.07.2019г./ понеделник/ до 15.07.2019 г. /понеделник/ ще бъдат затворени за движение на МПС следните участъци от улици нацентралната част в град Силистра:
- по ул. "С. Велики" и ул. "Добруджа" - участък от бензиностанция "OMV" до хотел "Danube", като движението ще бъде отбито съответно по ул. "Тутракан" и ул. "Н.Й. Вапцаров" на кръговото кръстовище, както и на кръстовището с ул." Добруджа" и ул. "Петър Берон";
- по ул. "Хаджи Димитър" от двете страни на ул. "С. Велики", като движението ще бъде отбито съответно по ул. "Шар Планина" надясно към ул." Москва" и по ул. "Христо Ботев" наляво към бул. "Македония";
- по ул. "Христо Ботев" - участъка от кръстовището с ул. "Хаджи Димитър" до кръстовището с ул. "Партений Павлович";
- по ул. "Партений Павлович" - участъка от кръстовище с ул. "С. Велики" и ул. "Христо Ботев" до кръстовище с ул. "Анастас Янков";
- по ул. "Шар планина" - участъка от кръстовище с ул. "Хаджи Димитър" до кръстовище с ул. "С. Велики";
- по ул. "София" - участъка от кръстовище с ул. "С. Велики" до "У" образно кръстовище с ул. "Отец Паисий".
От понеделник- 8 юли до понеделник- 15 юли 2019 г. по ул."Симеон Велики" ще се полага асфалт.
Молим гражданите и гостите на града да ни извинят за причиненото неудобство и да спазват забраните за движение.

Публикувано на: 04 юли 2019 г. / Печат