Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС "СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ" ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА


image 6526

Конкурсът е напълно анонимен. Всеки автор може да участва с по едно непубликувано стихотворение, изпратено в три еднообразни екземпляра в печатен вид на машина или в компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Всяко стихотворение се придружава от малък плик с трите имена, адреса и телефон за връзка на своя автор.
Ще бъдат присъдени:
Наградата за поезия "Николай Искъров" в размер на 250 лева
Първа награда - 150 лева
Втора награда - 100 лева
Трета награда - 70 лева
Две поощрителни награди по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 септември 2019 година от 10.30 ч. в камерната зала при ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856".
Краен срок за получаване на творбите: 10 септември 2019 година на адрес:

5250 гр. Свищов,
област В.Търново,
ул. "Д.Г.Анев" № 4 а, Община Свищов "Култура", за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов на адрес: www.svishtov. bg.
Телефони за информация:
0631/643-51 - главен експерт "Култура"

Публикувано на: 10 юли 2019 г. / Печат