Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни
header 6675

ОТ 23 ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА ПРЕКРАТЯВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ, ПРЕДВИД НАБЛИЖАВАЩИЯ КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


СЪОБЩЕНИЕ

Община Силистра съобщава, че на основание писмо с изх. № 08-00-10497 от 21.10.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОП за Храни и/или основно материално подпомагане, финансирани от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", от 23 октомври 2019 година прекратява приема на заявления за ползване на услугата Обществена трапезария, предвид наближаващия краен срок за изпълнение на дейностите по проекта - 31.12.2019 г. и наличието на резервни потребители.

При възможност от удължаване срока на проекта и осигуряване на допълнителни финансови средства от страна на Управляващия орган, ще се обяви нов прием, за което ще информираме своевременно.

Екип на проекта

Публикувано на: 23 октомври 2019 г. / Печат